URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: czwartek, 05, listopad 2015 15:11
Super User

W dniu 5 października 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowaną w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Realizacja tej kampanii jest od lat ważnym elementem działań profilaktycznych w naszej gminie. W tym roku do kampanii aktywnie włączył się Zespół Szkół w Kikole. Koordynatorem kampanii w Zespole Szkół był Pan Marek Smużyński – nauczyciel w Zespole Szkół w Kikole.

W trakcie spotkania koordynator kampanii przybliżył założenia kampanii oraz działania realizowane w roku 2015r.i co było inspiracją do przeprowadzenia kampanii.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów wszystkich konkursów ,które odbyły się w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” .

Laureatami w następujących konkursach zostali:

1. Konkurs wiedzy na temat uzależnień przeprowadził   Pan Marek Smużyński :

Kategoria- klasy czwarte

I   miejsce- Znaniecka Amelia IV b

II miejsce – Grabowska Karolina IV b

III miejsce – Gutowska Nikola IV b

Kategoria – klasy piąte

I   miejsce- Znaniecka Natalia V a

II miejsce- Kalinowski Jakub V b

III miejsce- Lewandowska Justyna V a

Kategoria – klasy szóste

I miejsce - Grabowska Paulina VI a

II miejsce - Ziemińska Martyna VI b

III miejsce- Chyliński Jakub VI a

Kategoria pierwszych klas Gimnazjum

I miejsce - Nowatkowska Natalia I c

II miejsce - Młotkowska Dorota I b

III miejsce – Łukiewski Jakub I c

2. Konkurs wiedzy o zdrowiu przeprowadził Pan Marek Smuźyński

I miejsce – Wysakowska Aleksandra VI b

II miejsce - Wiśniewska Bogumiła VI a

III miejsce – Inczewski Bartosz VI b

Wyróżnienia otrzymali :

Bonowicz Oliwia z k l. V a i Ziółkowska Malwina z kl. IV b – najlepsi uczniowie w swoich kategoriach wiekowych.

2.Konkurs plastyczno- literacki „Zachowa trzeźwy umysł czyli jak pięknie żyć ”- konkurs   przeprowadziła Pani Mirosława Blachowska

I miejsce – Natalia Gajewska i Kacper Bugdalski z klasy IV b

II miejsce – Konrad Rumiński z klasy IV b

III miejsce – Szymon Kowalski , Martyna Marciniak i Jakub Antoszewski –uczniowie z kl. VI a

3.Konkurs plastyczny „ Na tropie piękna „ konkurs przeprowadził Pan Jozef Myszkowski, nagrodzono prace następujących uczniów:

Golińska Katarzyna kl. III gimnazjum

Znaniecka Natalia kl. V b

Gajewska Natalia kl. IV b

Wyróżnienia otrzymali :

Bonowicz Oliwia kl. V a

Nadrowska Katarzyna kl. VI a

Naklicka Katarzyna kl.V a

Szatkowska Barbara kl. III gimnazjum

4.Konkurs „Bądź bezpieczny na drodze”- przeprowadził Pan Józef Myszkowski.

Kategoria – klasy piąte

I miejsce - Bonowicz Oliwia V a

II miejsce – Jasińska Amelia Va

III miejsce – Kalinowski Jakub Vb

Kategoria- klasy szóste

I miejsce – Antoszewski Jakub VI a

II miejsce - Szubska Patrycja VI a

III miejsce – Wysakowska Aleksandra VI b

Wyróżnienie otrzymał   Cezary Lęczkiewicz z klasy VI b za udział w konkursie fotograficznym „Tekturowy ludzik”

5. Bieg przełajowy pod hasłem „Biegam i nałogom się nie dam” zawody zorganizowali Pani Anna Witkowska i Pan Marek Zajączkowski.

Kategoria – chłopcy

I miejsce – Wieczyński Michał kl. VI a

II miejsce – Kalinowski Jakub kl. V b

III miejsce – Rudnicki Mateusz kl. VI b

Kategoria – dziewczyny

I miejsce – Zalewska Zuzanna kl. VI b

II miejsce – Nowatkowska Maja kl. VI b

III miejsce – Kowalska Roksana kl. VI b

6. Zawody klasowe w unihokeja „ Zdrowe granie „ zorganizowali Pani Anna Witkowska i Pan Marek Zajączkowski.

I miejsce klasa VI a w składzie : Marciniak Kacper – kapitan ,Wieczyński Michał ,Antoszewski Jakub, Komorowski Bartłomiej, Chyliński Jakub, Marciniak Martyna , Szupska Patrycja, Nierychlewska Aleksandra i Piotrowska Zuzanna .

II miejsce klasa VI b

III miejsce klasa IV b

7. Konkursy indywidualne w ogólnopolskiej kampanii ”Zachowaj trzeźwy umysł 2015”- przeprowadziła Pani Ewa Góralska .

Dyplomy i nagrody w postaci gier planszowych „15 sposobów na nudę” otrzymaliśmy od organizatora ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł 2015”

Konkurs plastyczno –literacki „Warto pomagać” nagrodę i dyplom otrzymała:

Julka Tarkowska

Konkurs ulotkowy” Zdrowe zagranie” nagrody i dyplomy otrzymują :

Maja Gładkowska

Wiktor Rudnicki

Zuzanna Szydłowska

Julka Rumińska

Na zakończenie uroczystości Pan Wójt Gminy Kikół - Józef Predenkiewicz wraz z Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podziękowali wszystkim uczestnikom którzy włączyli się do realizacji jubileuszowej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” .

Złoty certyfikat XV edycji kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł „ otrzymał Koordynator kampanii Pan Marek Smużyński – nauczyciel Zespołu Szkół w Kikole

Certyfikaty  „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” otrzymali również nauczyciele i pedagodzy Zespołu Szkół w Kikole

Pani Barbara Głusińska – Polak

Pani Mirosława Blachowska

Pani Elżbieta Mielicka

Pani Anna Witkowska

Pani Ewa Góralska

Pan Józef Myszkowski

Pan Marek Zajączkowski

Podziękowania za pomoc przy realizacji kampanii otrzymał również Dyrektor Zespołu Szkół w Kikole Pani Małgorzata Rzepczyńska.

Kampania ZTU jest ogólnopolską akcją, podejmującą problemy profilaktyki uzależnień, celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz interesujących dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu ,zażywania narkotyków oraz palenia papierosów.

Na potrzeby przeprowadzenia kampanii zakupiono materiały edukacyjne oraz nagrody dla laureatów konkursów i zawodów z funduszy gminnych „ Alkoholówki ”.

ZA POMOC W REALIZACJI KAMPANII SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY !!!

Pełnomocnik ds. RPA

   M Falkowska                                    

  

Kategoria: