URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: środa, 20, marzec 2019 15:05
Super User

kon NGO

Zmiana terminu składania ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Wójta Gminy Kikół 19.2019.pdf

Kategoria: