URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: poniedziałek, 14, marzec 2016 10:26
Super User

Na dzień 11 marca przypada coroczne święto Dnia Sołtysa, które obchodzimy w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych społeczności oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Bycie sołtysem jest funkcją bardzo zaszczytną, ale i trudną. Ich codzienna praca może nie jest aż tak widoczna, ale niezmiernie potrzebna. W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców, na świetlicy wiejskiej w Kikole, zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Kikół spotkanie sołtysów wszystkich 19 sołectw Gminy Kikół. Wśród zacnego grona przedstawicieli sołectw, funkcję sołtysa pełnią również trzy panie.

Część oficjalną zainaugurowało wystąpienie wójta Gminy Kikół Józefa Predenkiewicza, który podziękował wszystkim przybyłym za prace i zaangażowanie, po czym wręczył sołtysom podziękowania i tekę sołtysa. Po części oficjalnej nastąpił skromny poczęstunek oraz wspólne rozmowy o dalszych działaniach i planach poprawy warunków życia mieszkańców sołectw.

(tekst i zdjęcia K.K.)

Kategoria: