URZĄD GMINY W KIKOLE

"STRONA URZĘDU GMINY W KIKOLE"

LOGO GMINY KIKÓŁ Z OKAZJI 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

POMNIEJSZONELogo100

 

 

NIEPODLEGŁA

niepodlegla logo

 

 

Klauzula Informacyjna USC

 

 klauzula usc kikol

 

Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Tło na fb zimowe

 

 

Pokaz Fajerwerków podczas Dożynek Gminno - Parafialnych w Kikole 5 września 2015 roku

Samoobrona Kobiet

cover web ok 640.640x300

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

och121212

 

Awarie sieci wodociągowej

awarie sieci wod

 

Wyłączenia Energii Mapa

Status Dowodu Osobistego

Pies

 

Adopcja Psów

Pies

 

NOWA STRONA PZTP

NowaStronaPZTP

Niebieska Linia

KPNL

 

System obsługi mieszkańca - odpady komunalne

doc

 

Klauzula Informacyjna

klauzula

 

 

Harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok

hnie

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

dpp

 

STYPENDIA

Stypendia

 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Koniczynka"

sds

 

Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018/2019

zod

 

B-Accessibility

CZYSTE POWIETRZE

czystepow

 

 

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA -MAPA

czystepow

 

 

Świetlice Wiejskie

Świetlice1

Świetlice2

 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

konkurswyb

 

 

CEIDG

ceigdd

 

 

 

System Informacji Przestrzennej

SYS INF PRZE

 

 

APTEKI

apteki261016a

 

MAPA GMINY KIKÓŁ

 Mapa Gminy Kikół   stan na 2016 rok 

Sport i Kultura

ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT

1zw1

 

Aktualności

Super User
Opublikowano: środa, 02, wrzesień 2015 11:48

Wójt Gminy Kikół informuje, że na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis (art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

a) nauka zawodu- 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %. Wskaźnik ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 233 t.j.) pracodawcy
są zobowiązani do zawiadomienia Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem, również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika, o zawarciu umowy o pracęz młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Super User
Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2015 09:46

Kursy autobusów, na które zostały zakupione bilety miesięczne dla uczniów

2018-2019

Kursy realizowane przez przewoźnika: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy oddział w Lipnie

Nazwy przystanków ustalone przez przewoźnika.

Trasa nr 1 – przywóz – SP Kikół

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Kikół (szkoła) 710
2 Grodzeń (skrzyżowanie) 715
3 Janowo 720
4 Grodzeń (skrzyżowanie) 725
5 Ciełuchowo Kolonia 730
6 Grodzeń (strażnica) 732
7 Ciełuchowo dr.gm. 735
8 Ciełuchowo II dr.gm. 740
9 Ciełuchowo 744
10 Kołat-Rybniki 748
11 Kikół (szkoła) 750

Trasa nr 1 – odwóz – SP Kikół

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Kikół (szkoła) 1520
2 Kołat-Rybniki 1524
3 Ciełuchowo 1527
4 Ciełuchowo II dr.gm. 1532
5 Ciełuchowo dr.gm. 1537
6 Grodzeń (przystanek PKS) 1540
7 Grodzeń (strażnica) 1542
8 Grodzeń (skrzyżowanie) 1545
9 Janowo 1550
10 Grodzeń (skrzyżowanie) 1555
11 Wolęcin I 1557
12 Wolęcin 1600
13 Kikół-Wieś 1609
14 Kikół (kościół) 1615

Trasa nr 2 – dowóz – PG Kikół

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Trutowo dr.gm. 645
2 Trutowo (klasztor) 648
3 Kijaszkówiec 650
4 Hornówek 653
5 Niedźwiedź 655
6 Wola dr.Pow. 658
7 Wola, Wawrzonkowo 706
8 Makowiska 714
9 Makowiska I 722
10 Sumin (szkoła) 724
11 Jankowo 728
12 Trzebiegoszcz DK 736
13 Sumin Rumunki 738
14 Sumin Wieś 746
15 Sumin (skrzyżowanie ) 749
16 Kikół (szkoła) 752

 

Trasa nr 2 – odwóz – PG Kikół

 

 środa – 1430

Poniedziałek,Czwartek, piątek, wtorek - 1520

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Kikół (szkoła) 14,30; 15,20
2 Sumin (skrzyżowanie)  
3 Sumin Wieś  
4 Sumin Rumunki  
5 Jankowo  
6 Trzebiegoszcz DK  
7 Sumin (szkoła)  
8 Makowiska I  
9 Makowiska  
10 Wola, Wawrzonkowo  
11 Niedźwiedź dr.gm.  
12 Wola dr. Pow.  
13 Hornówek  
14 Kijaszkówiec  
15 Trutowo (klasztor)  
16 Trutowo  

Trasa nr 3 – dowóz – SP Kikół

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Lubin 715
2 Lubin II 720
3 Lubinek I i II 725
4 Kikół (szkoła) 730
5 Konotopie 735
6 Jarczechowo 740
7 Kikół-Wieś, Jarczechowo 745
8 Kikół (szkoła) 750

 

 

Trasa 4 – dowóz – SP Kikół

  Kikół (kościół) 7,30
9 Kikół-Wieś 735
10 Wolęcin 737
11 Wolęcin II, Wolęcin I 742
12 Grodzeń strażnica 745
13 Kikół (szkoła) 755

Trasa nr 3 i 4 – odwóz – SP Kikół

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Kikół (szkoła) 13,45
2 Kołat - Rybniki  
3 Ciełuchowo 13,52
4 Grodzeń (skrzyżowanie)  
5 Grodzeń (strażnica)  
6 Wolęcin I  
7 Wolęcin II  
8 Kikół-Wieś  
9 Kikół (szkoła) 14,30
10 Kikół-Wieś,Jarczechowo  
11 Jarczechowo  
12 Konotopie  
13 Kikół (szkoła) 15,20
14 Lubin  
15 Lubin II  
16 Lubinek II i I  
18 Moszczonne  
19 Zajeziorze I  
20 Zajeziorze  

Kursy realizowane przez autobusy Gminy Kikół.

Nazwy przystanków ustalone przez przewoźnika.

Trasa Nr 5 – SP Wola i PG Kikół – dowóz

PG Kikół

Moszczonne – 6.50

Zajeziorze – 6.52

Dąbrówka (przy sklepie) – 6.55

Wymyślin – 7.00

Wola (szkoła) – 7.05

Kikół PG (szkoła) – 7.10

SP Wola

Skrzyżowanie do Sumina (przy drodze nr 10) – 7.16

Sumin (szkoła) – 7.21

Sumin (mleczarnia) – 7.24

Sumin (skrzyżowanie Jankowo – Sumin) – 7.29

Sumin (przystanek PKS) – 7.36

Wola droga Nr 10   - 7.40

Dąbrówka (przy sklepie) – 7.50

Moszczonne – 8.00

Dąbrówka (skrzyżowanie na Zajeziorze) – 8.04

Zajeziorze (szkoła) – 8.07

Dąbrówka (przy sklepie) – 8.11

Wymyślin (skrzyżowanie do Trutowa) – 8.14

Trutowo – 8.17

Trutowo (klasztor) – 8.20

Hornówek (przy OSP) – 8.25

Wola (przystanek PKS) – 8.30

Wola (szkoła) – 8.35

Trasa Nr 5 – SP Wola, ZS Kikół – odwóz

Wola szkoła 13,00

     -   Wola droga Nr 10 – 13.05

-       Sumin (przystanek PKS) – 13.07

-       Sumin (skrzyżowanie Jankowo – Sumin) – 13,11

-       Sumin (przy mleczarni) – 13.13

-       Sumin (szkoła) – 13.16

Kikół Przedszkole – 13,25

   mała szkoła 13,28

   Konotopie     13,31

   Jarczechowo 13,33

Kikół (szkoła) – 13.45

-       Lubinek – 13.50

-       Moszczonne – 13.55

-       Zajeziorze – 14.00

-       Dąbrówka (skrzyżowanie do Zajeziorza) – 14.03

-       Moszczonne – 14.06

-       Moszczonne (świetlica wiejska) – 14.08

-      

Wola (szkoła) – 14.15

-       Wola (przystanek PKS) – 14.18

-       Hornówek (przy OSP) – 14.23

-       Trutowo (klasztor) – 14.28

-       Trutowo – 14.33

-       Wymyślin (skrzyżowanie do Trutowa) – 14.36

-       Dąbrówka (przy sklepie) – 14.40

-       Moszczonne (świetlica wiejska) – 14.44

Wola (szkoła) – 14.50

-   Wola droga Nr 10 – 14.55

-       Sumin (przystanek PKS) – 14.57

-       Sumin (skrzyżowanie Jankowo – Sumin) – 15.00

-       Sumin (przy mleczarni) – 15.03

-       Sumin (szkołą) – 15.05

-       Skrzyżowanie przy drodz. Nr 10 – 15.10

Kikół szkoła 15.20

-       Wola (szkoła) 15.30

-       Wola przystanek PKS – 15.33

-       Hornówek (przy OSP) – 15.38

-       Trutowo (klasztor) – 15.43

-       Trutowo – 15.46

-       Wymyślin (skrzyżowanie do Trutowa) – 15.49

-       Dąbrówka (przy sklepie) – 15.52

-       Moszczonne (świetlica wiejska) – 15.58

Super User
Opublikowano: piątek, 28, sierpień 2015 13:44

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kikole

Józef Predenkiewicz

Komendant Gminnego OSP w Kikole
Janusz Falkowski

Karmelicka OSP Wola

Prezes Sylwester Śmigiel

Naczelnik Jarosław Ziółkowski

OSP Ciełuchowo

Prezes Henryk Podlewski

Naczelnik Ryszard Pipczyński

OSP Dąbrówka


OSP Grodzeń

Prezes Zdzisław Kopczyński

Naczelnik Dariusz Majewski

OSP Hornówek

Prezes Bogusław Lewandowski

Naczelnik Adam Przyjacielski

OSP Kikół

Prezes Paweł Znaniecki

Naczelnik Rafał Baranowski

OSP Lubin

Prezes Michał Mokwiński

Naczelnik Kamil Zakierski

OSP Moszczone

Prezes Zbigniew Ambroziak

Naczelnik Józef Mokwiński

OSP Wola

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

mapazagrożeń2018

Zdjęcia Gminy Kikół z lotu ptaka

Język strony

Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

F K

GMINA KIKÓŁ NA FACEBOOKu

Strategia ORSG

str231015

 

Archiwum Nagrań Sesji Rady Gminy Kikół

sesjaa131218

 

WKU we WŁOCŁAWKU

wkuwło

 

Rozkład jazdy Autobusów PZTP

1f77879b610476cf4577162eb46bba35 L

 

Rolnictwo

listy odmiany roslin 220217

 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

absz

 

Ocena okresowa wody przeznaczonej do spożycia

woda22

 

Skrzynka Podawcza

EPUAP

 

Rozkład jazdy autobusów - PKS Kikół

pks m

 

WILKOWYJCE

 

Liczba odwiedzin

1625025
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
387
1027
2914
1608945
22802
46517
1625025

Your IP: 18.205.246.238
2019-01-16 09:31

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

mlodociani

 

TV Kujawy

 

 

TV Kujawy

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kikół za 2015 rok .

analizastangos 

Ochotnicze Straże Pożarne

osp

 

ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO

oswul

 

Wybory Samorządowe 2018

urna 2

 

POGODA