URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: środa, 11, maj 2016 08:36
Anna Jabłońska

Statystyczna trzyosobowa rodzina produkuje ok. 900 kg odpadów rocznie.
Śmieci wytwarzamy wszyscy, nikt nie może powiedzieć, że wcale ich nie tworzy.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek oddawać odpady komunalne.

W przypadku zadeklarowanej segregacji, odpady te muszą być posegregowane
w sposób zawarty w regulaminie Gminy Kikół tj.:

–   worek zielony : szkło

–   worek biały: papier, tektura, metal, plastik, odpady wielomateriałowe,

–   worek brązowy: odpady bio, odpady zielone,

–   pojemnik: zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji).

–  

Każda ilość odpadów wystawiona do drogi gminnej będzie odebrana w ustalonym terminie za stałą cenę (zgodną z deklaracją). Dlatego też przypominamy o całkowitym zakazie wywożenia odpadów komunalnych na teren lasów oraz poboczy dróg .

Na terenie Gminy Kikół funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt zlokalizowany jest w Lubinie (przy oczyszczalni ścieków), otwarty jest w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. od 10:00 do 15:00. Na PSZOK można przywieść:

–   tworzywa sztuczne,

–   szkło,

–   żarówki, świetlówki,

–   baterie, akumulatory,

–   bio,

–   opony (z wyjątkiem opon od maszyn rolniczych),

–   AGD, RTV,

Za odpady dostarczone na PSZOK nie pobierana jest żadna dodatkowa opłata.

                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy Kikół

                                                                            Józef Predenkiewicz

Kategoria: