URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017 14:56
Super User

 Na wrześniowej sesji Rady Gminy Kikół uroczyście została podpisana umowa pomiędzy Panem Starostą Krzysztofem Baranowskim, a Panem Wójtem Józefem Predenkiewiczem na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Na mocy podpisanej umowy Gmina Kikół otrzyma ze środków PFRON dofinansowanie w wysokości 77 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych jest konieczny do dowozów uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie.
 
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kończalski
Kategoria: