URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: piątek, 01, grudzień 2017 08:13
nadesłane

DZIEŃ PATRONA – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ W WOLI

Tablica2

20 października 2017r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli po raz pierwszy obchodziła uroczystość Dnia Patrona. Mottem święta było zdanie: „ Kto ratuje jedno życie- ratuje cały świat”.     

                                                                                                                             

Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice godnie uczcili 1. Rocznicę wręczenia szkole sztandaru.

Podczas uroczystości została odsłonięta tablica poświęcona Irenie Sendlerowej, którą ufundowała społeczność szkolna. Było to możliwe za sprawą przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Uczniowski przez ostatnie trzy lata.

Przygotowując się do Święta Patrona, chcąc wyrazić ukłon w stronę odwagi, bezinteresownej pomocy i szacunku jaki okazywała innym ludziom Pani Irena Sendlerowa, uczniowie przygotowali prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na wystawie pod hasłem: „Bukiet dla Patrona.” Na prośbę opiekuna Samorządu Uczniowskiego został przygotowany portret Ireny Sendlerowej pędzla Pana Adama Falkowskiego. Uczniowie i Pani dyrektor złożyli malarzowi serdeczne podziękowania.

Ten niezwykły dzień był również okazją do złożenia przez uczniów klasy pierwszej uroczystego ślubowania na sztandar szkoły, po czym Pani dyrektor Elżbieta Kiełkowska pasowała pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej. Najmłodsi zaprezentowali się w przepięknym tańcu do utworu „Walc kwiatów”.

Program artystyczny poświęcony Patronce, powstały wysiłkiem nauczycieli i uczniów, dostarczył wszystkim uczestnikom głębokich przeżyć.

Przygotowane prezentacje multimedialne po raz kolejny przybliżyły zebranym sylwetkę naszej niezwykłej Patronki oraz pozwoliły powrócić na chwilę do wydarzeń sprzed roku.

Pięknym dopełnieniem całości programu był montaż słowno-muzyczny, w którym dominowało przesłanie takich wartości jak: tolerancja, pomoc niesiona drugiemu człowiekowi. Uczniowie w asyście sztandaru odśpiewali hymn szkoły „Tańcz w słońcu”.  

Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela Starostwa Powiatowego Panią Barbarę Małkiewicz, Pana Józefa Predenkiewicza Wójta Gminy Kikół, Przedstawiciela Urzędu Gminy Kikół Panią Marię Kulig, Ojca Aleksandra Pikora, rodziców oraz rodziny uczniów.

Tradycyjnie rodzice zadbali o poczęstunek dla zaproszonych gości i uczniów.

                                                                                   Małgorzata Kaźmierkiewicz

 

Dbając o równy start

wycieczka do Straży Pożarnej w Lipnie

 

            W Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli cyklicznie organizowane są wycieczki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ich celem jest zapoznanie uczniów z różnymi zawodami. Tym razem dzieci wraz z opiekunami odwiedzili lipnowską straż pożarną, pocztę i restaurację. Dzieci miały możliwość obejrzeć jednostkę straży, wsiąść do wozu strażackiego, wypróbować gaśnice. Na poczcie stemplowali kartki, wysyłali przesyłki, oglądali sortownie listów. Na koniec każdy samodzielnie złożył zamówienie w restauracji, a po konsumpcji zapłacił rachunek.

Opiekunami wyjazdów są: Pan Andrzej Małecki, Pani Dorota Gajewska i Pani Iwona Kwaśniewska.

 

Spotkania z ekologią

wycieczka do Górzna1

We wrześniu uczniowie byli uczestnikami Festiwalu Ekologicznego na Barbarce w ramach projektu "Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży", finansowanego że środków WFOŚiGW w Toruniu. Na Festiwal Ekologiczny przygotowano 10 stanowisk edukacyjnych dotyczących wielu dyscyplin przyrodniczych. Można było zaczerpnąć informacji na temat m.in. energii odnawialnej, żywności ekologicznej, odpadów opakowaniowych oraz parków krajobrazowych, no i oczywiście lasu.

Pracownicy Nadleśnictwa Toruń starali się uzmysłowić młodym ludziom znaczenie lasu w życiu codziennym i gospodarce narodowej. Poruszane były zagadnienia dotyczące użytkowania lasu, pozyskania drewna, odnowienia i ochrony lasu.

Podczas pobytu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie uczniowie uczestniczyli w zajęciach mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych. Aktywne metody, którymi posługiwali się prowadzący miały na celu kształtowanie właściwych postaw i wartości w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych oraz podniesienia poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami.

Kategoria: