URZĄD GMINY W KIKOLE

Struktura organizacyjna

Opublikowano: środa, 05, sierpień 2015 13:13
Administrator

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Pokój

Wójt Gminy

Józef Predenkiewicz
tel. (54) 289 46 70 w. 34

9

Sekretarz Gminy

Maria Kulig
tel. (54) 289 46 70 w. 39
sekretarz@kikol.pl

11

Skarbnik Gminy

Wioletta Frej
tel. (54) 289 46 70 w. 33
skarbnik@kikol.pl

15

 Z - ca Wójta Gminy

Kierownik Referatu Infrastruktury

Artur Redmerski

tel. (54) 289 46 70 w. 48

mail: a.redmerski@kikol.pl

7

Z – ca Skarbnika,

 Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Krzysztof Kozłowski
tel. (54) 289 46 70 w. 27
krzysztofk@kikol.pl

14

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i dowodów osobistych

Z – ca Kierownika USC

Barbara Wojciechowska
tel. (54) 289 46 70 w. 24

2

Pomoc administracyjna

Milena Pipczyńska
tel. (54) 289 46 70 w. 24

2

Stanowisko ds. realizacji podatków i opłat

Krystyna Wiśniewska
tel. (54) 289 46 70 w. 27

14

Pomoc administracyjna

Konrad Wyborski
tel. (54) 289 46 70 w. 27

14

Inspektor ds. płac, środków transportu i Vat

Barbara Chojnicka

tel. (54) 289 46 70 w. 32

16

Specjalista ds. wydatków księgowości budżetowej

Urszula Kozłowska

tel. (54) 289 46 70 w. 35

17

Inspektor ds. dochodów księgowości budżetowej

Małgorzata Falkowska

tel. (54) 289 46 70 w. 35

mail: m.falkowska@kikol.pl

17

Kasjer

Hanna Ziemińska

tel. (54) 289 46 70 w. 26

8

Stanowisko ds. kultury, sportu, zdrowia, promowania gminy

Marta Maślewska

tel. (54) 289 46 70 w. 38

4

Inspektor ds. działalności gospodarczej i edukacji

Jacek Wilkanowski

tel. (54) 289 46 70 w. 30

mail: jwilkanowski@kikol.pl

12

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego i gospodarki gruntami

Julita Borucka Kozłowska
tel. (54) 289 46 70 w. 45

5

Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej

Zbigniew Ambroziak

tel. (54) 289 46 70 w. 45

5

Pomoc administracyjna

Aleksandra Baranowska
tel. (54) 289 46 70 w. 45

5

 Informatyk, Inspektor Ochrony Danych

 Piotr Zarembski

tel. (54) 289 46 70 w. 31

mail: p.zarembski@kikol.pl

 13

Inspektor ds. samorządowych, OSP i obsługi Rady

Agnieszka Wasilewska

tel. (54) 289 46 70 w. 28

mail: agnieszkaw@kikol.pl

19

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Aneta Falkowska

tel. (54) 289 46 70 w. 21

mail: urzad@kikol.pl

10

Główny księgowy ds. oświaty

Agnieszka Korytowska

tel. (54) 289 46 70 w. 30

agnieszkak@kikol.pl

12

Specjalista ds. płac i rozliczeń oświaty

Małgorzata Cackowska

tel. (54) 289 46 70 w. 30

12

Inspektor ds. kadr i rozliczeń finansowych wod-kan

Justyna Zakrzewska

tel. (54) 289 46 70 w. 32

16

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Anna Jabłońska

tel. (54) 289 46 70 w. 38

4

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zabytków

Marta Maślewska

tel. (54) 289 46 70 w. 38

4

Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych oraz programów i projektów

Iwona Boguska

tel. (54) 289 46 70 w. 38

 

 4